دانلود مقاله فارسی طرح سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران (سپاس) و نقش آن در کاهش آسیب های حوزه سالمت

ارسال توسط وب‌رویا در فناوری اطلاعات سلامت

دانلود مقاله فارسی طرح سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران (سپاس) و نقش آن در کاهش آسیب های حوزه سالمت

چکیده
یکی از حوزه های چالش برانگیز کشور در حال حاضر نظام ارائه خدمات سلامت است که نقش عمده ای در بروز آسیب های اجتماعی بویژه روی گروه‌های با درآمد کم و مستضعف دارد. از جمله این چالش ها می توان به رخداد خطاهای پزشکی، افزایش هزینه های درمانی، توزیع ناعادلانه خدمات سلامت، اشاره کرد. در این پژوهش مروری به بررسی این چالش ها و نقش فناوری های نوین اطلاعات بویژه به نقش طرح (سپاس) در کاهش و حل این آسیب های اجتماعی می پردازد. طرح سپاس مخفف سامانه الکترونیک پرونده سلامت ایران است که به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سراسر کشور در حال اجرا هست. این طرح بستر لازم را از طریق
ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی، نظارت بر کیفیت ارائه خدمات، افزایش سرعت توزیع عادلانه منابع سلامت و کاهش هزینه های درمانی را در پی خواهد داشت. از این رو استفاده درست و بجا از فناوری اطلاعات سلامت می تواند کلید موفقیت در کاهش اثرات آسیب های اجتماعی، بخصوص در حوزه نظام ارائه خدمات سلامت باشد.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

طرح سامانه پرونده الکترونیک سالمت ایران (سپاس) و نقش آن در کاهش آسیب

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.