دانلود مقاله فارسی نقش سلامت الکترونیک در ابتدای دوره بحران بیماری کرونا مرور نظام‌مند مستندات

ارسال توسط وب‌رویا در فناوری اطلاعات سلامت, مروری, مقالات کووید-19

دانلود مقاله فارسی نقش سلامت الکترونیک در ابتدای دوره بحران بیماری کرونا مرور نظام‌مند مستندات

مقدمه: در اواخر سال 2019 بیماری همه‌گیر کرونا در شهر ووهان کشور چین شیوع پیدا کرد و به سرعت تمامی جهان را درگیر خود کرد. از طرفی دیگر شایان ذکر است که فناوری اطالاعات در نظام سلامت کنونی نقش بسزایی دارد؛ بنایراین هدف از این مطالعه تعیین نقش سلامت الکترونیک در طول شیوع بحران بیماری کرونا بود.
روش: در این مطالعه مروری، مطالعات انجام شده از دسامبر 2019 تا 7 مارس 2020 با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه داده‌های الکترونیک PubMed ،Science of Web و Scopus جستجو شدند، همچنین از موتور جستجوی Google استفاده گردید. در مجموع از 47 مطالعه مرتبط یافت شده، 21 مقاله براساس عنوان پژوهش این مطالعه شناسایی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 5 مقاله اصلی و 3 گزارش برای بررسی انتخاب شدند.
نتایج: در مطالعات بررسی شده به نقش مؤثر سلامت الکترونیک در تشخیص بیماران مبتلا به کرونا، چگونگی شیوع این بیماری، آموزشهای مربوط به پیشگیری و شناسایی نقاط پرخطر اشاره شد. از جمله فناوریهای پرکاربرد میتوان به پزشکی از راه دور، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی و سیستم‌های اطالعات جغرافیایی اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که دولتها و متخصصان انفورماتیک پزشکی میتوانند از تجارب نقش سلامت الکترونیک در شیوع بحران بیماری کرونا برای مقابله با هر گونه بیماری همه‌گیر در آینده درس بگیرند تا مانع از هر گونه تهدید جانی ملل، رکود اقتصادی و در نهایت پاسخ سریع در مواقع فوق بحرانی گردند.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:
نقش سالمت الکترونیک در ابتدای دوره بحران بیماری کرونا مرور نظام‌مند مستندات

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.