دانلود مقاله فارسی مدل‌سازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان

ارسال توسط وب‌رویا در انفورماتیک پزشکی, پزشکی, پژوهشی, سرطان, هوش مصنوعی در پزشکی

دانلود مقاله فارسی مدل‌سازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان

مقدمه: سرطان پستان سرطانی است که از رشد غیرعادی سلول‌های پستان ایجاد میشود. مدل‌سازی و شبیه‌سازی رشد و درمان سرطان پستان میتواند ضمن فراهم آوردن امکان انجام آزمایشها و تحقیقات، زمان و هزینه‌های درمان را از طریق پیش‌بینی برخی موارد کاهش دهد. هدف از پژوهش ایجاد مدلی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی نمودن بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان بود.
روش: در این پژوهش از روش مدلسازی و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار NetLogo اقدام به طراحی و مدل‌سازی آناتومی پستان و توسعه مدل با دانش مورد نیاز شد. سپس با توجه به سن بیمار و درجه‌بندی تومور و چگونگی گسترش سلولهای سرطانی، شبیه‌سازی رشد و تکامل وضعیتهای مختلف سرطان پستان در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی مدل، اطلاعات و گزارشهای بالینی مربوط به سن، درجه، سایز و رشد و گسترش تومور تعدادی از بیماران مبتال به سرطان پستان مورد مطالعه و مدنظر قرار گرفت و با خروجی‌های مدل مقایسه شد.
نتایج: آزمایشهای مربوط به تحلیل و اعتبارسنجی مدل نشان داد که مدل توسعه یافته، توانست نتایج نسبتاً قابل قبولی در خصوص رشد تومور پستان و تکثیر سلولهای سرطانی در غدد لنفاوی در وضعیتهای مختلف سرطان پستان به همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری: مدلسازی مبتنی بر عامل میتواند به طور نسبتاً مفید و کارا در شناسایی و تحلیل رفتار سرطان پستان و پیش‌بینی رشد و تکثیر سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

مدلسازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.