دانلود مقاله فارسی سیستم تصمیم‌یار بالینی تداخالت دارو با دارو: مزایا، موانع و چالش‌های پیش رو و استراتژی‌های غلبه بر آنها

ارسال توسط وب رویا در انفورماتیک پزشکی, پژوهشی, هوش مصنوعی در پزشکی

دانلود مقاله فارسی سیستم تصمیم‌یار بالینی تداخالت دارو با دارو: مزایا، موانع و چالش‌های پیش رو و استراتژی‌های غلبه بر آنها

یکی از مهمترین علل خطاهای پزشکی قابل پیشگیری، تداخل یک دارو با داروی دیگری است که بطور همزمان تجویز و مصرف می‌شوند. آمارهای معتبر حاکی از شیوع گسترده این دسته از خطاهای قابل پیشگیری در بخش های بستری و یا سرپایی سیستم های بهداشتی و درمانی کشورهای توسعه یافته و همینطور کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می باشد. بروز این تداخالت میتواند پیامدهای زیانبار بسیاری مانند آسیب ارگانهای حیاتی، بستری های مکرر و طولانی شدن مدت زمان بستری در بیمارستان داشته و همینطور منجر به تحمیل هزینه ها به بیمار و سیستم بهداشت و درمان گردند. سیستمهای تصمیم یار بالینی یکی از مداخالت پزشکی می‌باشند که می‌توانند در شناسایی و مدیریت به موقع و مناسب تداخالت دارو-با-دارو کمک شایانی نموده و موجب بهبود تصمیم‌گیریهای بالینی و ارتقاء کیفیت دارودرمانی بیماران شوند. با عنایت به گسترش استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سیستم بهداشت و درمان ایران، آشنایی با تصمیم‌یارهای بالینی تداخالت دارو-با-دارو، چالش های آن و اهتمام در طراحی و گسترش استفاده روزمره از آنها می تواند کمک شایانی به کاهش خطاهای قابل پیشگیری ناشی از اینگونه تداخلات و کاهش هزینه های متعاقب آنها نماید. مقاله حاضر به مرور اجمالی ملزومات طراحی چنین سیستم هایی و موانع و چالش های پیش رو و تمهیدات لازم برای غلبه بر آنها در ایران می پردازد.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

سیستم تصمیمیار بالینی تداخالت دارو با

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.