دانلود مقاله فارسی تشخیص بیماری سل ریوی با استفاده از هوش مصنوعی(الگوریتم بیز ساده)

ارسال توسط وب‌رویا در انفورماتیک پزشکی, داده کاوی در پزشکی, هوش مصنوعی در پزشکی

دانلود مقاله فارسی تشخیص بیماری سل ریوی با استفاده از هوش مصنوعی(الگوریتم بیز ساده)

چکیده
زمینه و هدف: موفقیت مورد انتظار در کاهش و کنترل بیماری سل به‌رغم اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی مؤثر فراهم نشده که یکی از دلایل آن، تاخیر در تشخیص قطعی میباشد. بنابراین ایجاد یک سیستم کمک تشخیص برای غربالگری بیماری سل میتواند به تشخیص زودهنگام این بیماری کمک کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی الگوریتم بیز ساده به‌عنوان ابزاری برای تشخیص سل ریوی است.
روش بررسی: در این مطالعه‌ی کاربردی، جامعه پژوهش بیماران دارای علایم سل و نمونه پژوهش، داده‌های ثبت شده‌ی 582 فرد با علایم اولیه سل در بیمارستان مسیح دانشوری تهران است. اطلاعات نمونه‌ها با تشخیص تاییدشده در دو کلاس مبتلا به سل ریوی و نرمال بررسی گردید. از الگوریتم بیز ساده (Bayes Naive) برای غربالگری بیماری سل ریوی با استفاده از علایم عمومی و اولیه بیماران از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است.
یافته‌ها: دقت (Accuracy)، حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم بیز ساده جهت
تشخیص بیماری سل ریوی به‌ترتیب 95/89% ،93/59%و 98/53%به‌دست آمد و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد (AUC )
برابر با 98/91%محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: عملکرد مدل بیز ساده برای تشخیص بیماری سل ریوی دقت قابل قبولی دارد. این سیستم میتواند برای کمک به بیمار و مدیریت بیماری در نقاط دور افتاده با دسترسی محدود به منابع آزمایشگاهی و کمبود متخصص، استفاده و موجب تسریع در تشخیص شود. همچنین میتواند موجب اقداماتی به‌موقع و مناسب جهت کنترل سرایت سل ریوی به سایر افراد و تسریع بهبود این بیماری باشد.

لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

تشخیص بیماری سل ریوی با استفاده از هوش مصنوعی(الگوریتم بیز ساده)

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.