ترجمه تخصصی ارزان مقاله رابطه بین مصرف کافئین و ناباروری: یک بررسی منظم از مطالعات بالینی کنترل شده (BMC-اسپرینگر 2020)

ارسال توسط وب‌رویا در 2020, اسپرینگر Springer, پزشکی, پزشکی زنان

ترجمه تخصصی ارزان مقاله رابطه بین مصرف کافئین و ناباروری: یک بررسی منظم از مطالعات بالینی کنترل شده (BMC-اسپرینگر 2020)

ترجمه فارسی چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مدت طولانی است که رابطه بین مصرف کافئین و ناباروری در جامعه عمومی مشخص نیست، این مطالعه با هدف مرور سیستماتیک شواهد از هر نوع بررسی بالینی کنترل شده برای کشف اینکه آیا مصرف کافئین یک عامل خطر برای ناباروری انسان است، صورت گرفته.
مواد و روش‌ها: هفت بانک اطلاعاتی از بدو ورود تا ماه مه 2019 مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ما شامل زنان / مردانی بود که سابقه ناباروری نداشتند اما مایل به داشتن فرزندان در مطالعات آینده نگر و زنان / مردانی بودند که در مطالعات گذشته نگر به ناباروری مبتلا شدند. عامل قرار گرفتن در معرض مشاهده شده باید نوشیدنی حاوی کافئین یا کافئین باشد. نتیجه‌گیری مهم تشخیص نازایی یا نبودن آن برای شرکت کنندگان بود. برای ارزیابی کیفیت روش شناختی مطالعات انجام شده از مقیاس نیوکاسل-اتاوا (NOS) یا خطر کوکران از ابزار تعصب استفاده شد. متاآنالیز در صورت وجود ناهمگونی بالینی و آماری قابل قبول در بین مطالعات انجام شد. از روش GRADE برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده شد.
یافته‌ها: چهار مطالعه (یک مطالعه کوهورت و سه مطالعه مورد شاهد) که شامل 12912 شرکت کننده بود. مطابق با NOS ، میانگین نمره مطالعات کنترل موردی 6 بود و مطالعه کوهورت به دست آمده 9. متاآنالیز و تجزیه و تحلیل زیر گروهی انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف کم کافئین (OR 0.95 ، 95٪ CI 0.78-1.16) ، متوسط ​​(OR 1.14 ، 95٪ CI 0.69-1.86) و دوزهای زیاد (OR 1.86 ، 95٪ CI 0.28-12.22) ممکن است مصرف کافئین را افزایش ندهد. خطر ناباروری کیفیت نهادهای موجود در شواهد موجود پایین بود.

نتیجه گیری: مطالعه ما شواهد کیفی را ارائه می‌دهد که صرف نظر از دوز کم، متوسط ​​و زیاد مصرف کافئین، به نظر می‌رسد خطر ناباروری را افزایش نمی‌دهد. اما نتیجه‌گیری باید با احتیاط انجام شود.
کلمات کلیدی: کافئین، قهوه، ناباروری، بررسی سیستماتیک، آنالیز متا

 

عنوان مقاله انگلیسی:

Relationship between caffeine intake and infertility: a systematic review of controlled clinical studies

چکیده مقاله انگلیسی:

Background: For a long time, the relationship between caffeine consumption and infertility in the general population is unclear, this study is aimed to systematically review the evidence from any type of controlled clinical studies to explore whether caffeine intake is a risk factor for human infertility.
Methods: Seven databases were searched from inception to May 2019. We included women/men without a history of infertility but were willing to have children in prospective studies and women/men who were diagnosed with infertility in retrospective studies. The observed exposure factor should be caffeine or caffeine containing beverage. Diagnosis of infertility or not for participants was the key outcome. The Newcastle-Ottawa scale (NOS) or Cochrane risk of bias tool were used to assess the methodological quality of included studies. Meta-analysis was conducted if there were acceptable clinical and statistical heterogeneity among studies. The GRADE method was used to assess the certainty of the evidence.
Results: Four studies (one cohort study and three case-control studies) involving 12,912 participants were included. According NOS, the average score of case-control studies was 6, and the cohort study achieved 9. Meta-analysis and subgroup analysis were conducted. The results showed that low (OR 0.95, 95%CI 0.78–1.16), medium (OR 1.14, 95%CI 0.69–1.86) and high doses (OR 1.86, 95%CI 0.28–12.22) of caffeine intake may not increase the risk of infertility. The quality of the current evidence bodies were all low.
Conclusion: Our study provides low quality evidence that regardless of low, medium and high doses of caffeine intake do not appear increase the risk of infertility. But the conclusion should be treated with caution.
Keywords: Caffeine, Coffee, Infertility, Systematic review, Meta-analysis

 

تعداد صفحات مقاله: 9

تاریخ انتشار مقاله: 2020

نشریه: BMC / اسپرینگر Springer

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 1/860KB

 

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

رابطه بین مصرف کافئین و ناباروری یک بررسی منظم از مطالعات بالینی کنترل شده

**ترجمه فارسی این مقاله پس از آماده‌سازی در دسترس قرار خواهد گرفت**

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.