ترجمه تخصصی ارزان مقاله بررسی پذیرش خدمات تله مدیسین از طریق مدل توسعه‌یافته پذیرش فناوری (TAM)(الزویر 2019)

ارسال توسط وب‌رویا در 2019, الزویر Elsevier, انفورماتیک پزشکی, پزشکی مجازی, پژوهشی

ترجمه تخصصی ارزان مقاله بررسی پذیرش خدمات تله مدیسین از طریق مدل توسعه‌یافته پذیرش فناوری (TAM)(الزویر 2019)

ترجمه فارسی چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کشورهای در حال توسعه در سراسر دنیا تلاش می کنند تا دسترسی آزادانه به خدمات مراقبت های بهداشتی را فراهم کنند. خدمات پزشکی از راه دور نشان دهنده یک مکانیسم قابل توجه در حال افزایش خدمات درمانی مناسب، در کشورهای در حال توسعه است.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در پذیرش خدمات پزشکی از راه دور انجام شده است. از مدل پذیرش فناوری (TAM) ، برای خدمات پزشکی از راه دور از طریق جمعیت روستایی پاکستان استفاده شد. یک چارچوب نظری برای این تحقیق ، با گنجاندن چند نسخه قبلی صورت گرفت.
روش تحقیق: از روش پیمایشی چهره به چهره برای جمع آوری داده های تحقیق از 275 شرکت کننده استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از روش مربعات حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که قصد استفاده از خدمات پزشکی از راه دور با مواردی همچون اضطراب فن آوری ، تأثیر اجتماعی ، سهولت درک ، اعتماد ، شرایط تسهیل کننده ، خطر و مقاومت در برابر فناوری همراه شده است.
نتیجه گیری: این مطالعه، کاربرد TAM را با درج متغیرهای اضافی تأیید می کند، درواقع مدل سازی پذیرش خدمات پزشکی از راه دور در کشورهای در حال توسعه. اطلاعات ارزشمندی را برای ارائه می دهد. ….

 


چکیده مقاله انگلیسی:

Background: Developing countries around the globe are striving continuously to provide free access to health care services. Telemedicine services represent a significantly increasing form of an adequate health care delivery mechanism in developing countries.
Research objective: This research study was aimed at investigating the factors influencing the acceptance of telemedicine services among the rural population of Pakistan. Technology Acceptance Model (TAM) was used as a theoretical framework for this research, with the inclusion of several other antecedents.
Research method: A face-to-face survey method was used to collect research data from 275 participants. The data were analyzed using Partial Least Squares (PLS) method.
Results: The findings suggest that usage intention of telemedicine services is a function of perceived ease of use, technological anxiety, social influence, perceived ease of usefulness, trust, facilitating conditions, perceived risk, and resistance to technology.
Conclusions: This research study confirms the applicability of TAM with the inclusion of additional variables to model the adoption of telemedicine services in developing countries. The study offers valuable information for policymakers and health service providers for understanding the facilitators and inhibitors influencing the large scale implementation of telemedicine services. The research findings regarding factors including perceived risk,
trust, facilitating conditions and resistance to.

 

تعداد صفحات مقاله: 10

تاریخ انتشار مقاله: 2019

نشریه: الزویر Elsevier / ساینس دایرکت Science Direct

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 817KB

 

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

بررسی پذیرش خدمات تله مدیسین از طریق مدل توسعه‌یافته پذیرش فناوری (TAM)

** مبلغ ترجمه تخصصی ارزان این مقاله : 19000 تومان **

***به‌زودی ترجمه این مقاله آماده خواهد شد***

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.