ترجمه تخصصی ارزان مقاله تصویر عمومی معاصر از حرفه پرستاری در عربستان سعودی (اسپرینگر 2020)

ارسال توسط وب‌رویا در 2020, اسپرینگر Springer, پرستاری و توانبخشی, پزشکی, پژوهشی

ترجمه تخصصی ارزان مقاله تصویر عمومی معاصر از حرفه پرستاری در عربستان سعودی (اسپرینگر 2020)

ترجمه فارسی چکیده مقاله:

زمینه: در پادشاهی عربستان سعودی، حرفه پرستاری با چالش‌های اساسی روبرو است. از جمله عدم جذب دانش آموزان دبیرستانی به آموزش پرستاری، هویت نامناسب پرستاری و عدم آگاهی در مورد حرفه پرستاری. سطح آگاهی جامعه و چهره عمومی از حرفه پرستاری برای استخدام و نگه داشتن دانش آموزان در آموزش پرستاری و بهبود هویت پرستاران بسیار مهم است.
هدف: برای کشف سطح آگاهی جامعه و تصویر عمومی از حرفه پرستاری در عربستان سعودی.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی با بررسی 502 نفر از بزرگسالان شامل 106 مرد و 396 زن انجام شد. میانگین سنی آن‌ها 22.93 ± 6.76 سال بود. داده‌های جمع‌آوری شده شامل؛ داده‌های فرهنگی اجتماعی، اولویت جنسیتی در مراقبت پرستاری‌، آگاهی، و موانع درک شده فرهنگی – اجتماعی برای پیگیری حرفه پرستاری. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تنها 32.5٪ سعودی‌ها مراقبت‌های پرستاری را ترجیح داده‌اند. مشاغل پرستاری به عنوان یک کار قابل احترام تلقی نمی‌شد، زیرا 71.5٪ از شرکت کنندگان از داشتن یک پرستار در خانواده خود شرمنده هستند. این مطالعه نشان داد که نمره دانش متوسط ​​پایین است (50.0, IQR: 50.0–66.7). این مطالعه تعدادی از موانع فرهنگی و اجتماعی را برای ادامه کار در پرستاری برجسته کرد. محیط کار مختلط جنسیتی (35.9%)، تأخیر در ازدواج پرستاران زن (20.3%) و تأثیر منفی حرفه پرستاری بر زندگی اجتماعی (64.5%).
نتیجه‌گیری: نیمی از نمونه نمره آگاهی زیر 50.0 از 100 را داشتند. این سطح از آگاهی ضعیف، علاوه بر موانع درک شده فرهنگی – اجتماعی ، اصلی‌ترین عوامل مؤثر در تصویر منفی عمومی حرفه پرستاری در عربستان سعودی است. درک این عوامل می‌تواند در اجرای مداخلات متمرکز در بهبود کلیشه منفی حرفه پرستاری در بین سعودی‌ها نقش داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: حرفه پرستاری ، موانع اجتماعی-فرهنگی ، ادراک ، آگاهی ، عربستان سعودی

 

عنوان مقاله انگلیسی:

Contemporary public image of the nursing profession in Saudi Arabia

چکیده مقاله انگلیسی:

Background: In the Kingdom of Saudi Arabia, the nursing profession faces significant challenges including; failure to recruit high school students into nursing education, poor nursing identity, and lack of awareness about the nursing profession. The level of community awareness and public image of the nursing profession are critical to recruit and retain students into nursing education, and to improve nurses’ sense of identity.
Aim: To explore the level of community awareness and public image of the nursing profession in Saudi Arabia.
Methods: We conducted a cross-sectional study with a convenient sample of 502 adults including106 males and 396 females, their mean age was 22.93 ± 6.76 years. Data collected included; socio-cultural data, gender preference in getting nursing care, awareness, and perceived socio-cultural barriers to pursue a nursing career. Data were analyzed using SPSS version 21.0.
Results: Only 32.5% preferred to get nursing care by Saudis. The nursing profession was not viewed as a respected job as 71.5% of participants would be ashamed of having a nurse in their families. The study revealed a low median knowledge score (50.0, IQR: 50.0–66.7)). The study highlighted a number of socio-cultural barriers to pursue a nursing career including; the gender-mixed working environment (35.9%), delayed marriage of female nurses (20.3%), and the negative effect of nursing profession on social life (64.5%).
Conclusions: Half of the sample had a knowledge score below 50.0 out of 100. This level of poor awareness, in addition to socio-cultural perceived barriers are the main factors contributing to the negative public image of the nursing profession in Saudi Arabia. Understanding these factors could contribute to implementing focused intervention to improve the negative stereotype of the nursing profession among Saudis.
Keywords: Nursing profession, Socio-cultural barriers, Perception, Awareness, Saudi Arabia

 

تعداد صفحات مقاله: 8

تاریخ انتشار مقاله: 2020

نشریه: اسپرینگر Springer

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 530KB

 

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

تصویر عمومی معاصر از حرفه پرستاری در عربستان سعودی

**ترجمه فارسی این مقاله پس از آماده‌سازی در دسترس قرار خواهد گرفت**

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.