ترجمه تخصصی ارزان مقاله تعیین کمی آگلوتینین بر اساس تحلیل گر خودکار هماتولوژی و اهمیت بالینی آنتی بادی اختصاصی اریتروسیت‌ها (الزویر 2020)

ارسال توسط وب‌رویا در 2020, انکولوژی و خون‌شناسی, پزشکی, پژوهشی

ترجمه تخصصی ارزان مقاله تعیین کمی آگلوتینین بر اساس تحلیل گر خودکار هماتولوژی و اهمیت بالینی آنتی بادی اختصاصی اریتروسیت‌ها (الزویر 2020)

ترجمه فارسی چکیده مقاله:

هدف: هدف از این مطالعه، مشخص کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های بین روش تحلیل‌گری اتوماتیک هماتولوژی با روش اسلایدهای سنتی در تشخیص آگلوتینین گلبول‌های قرمز خون (RBC) و همچنین نشان دادن بیشتر قابل درک و قابل اعتماد بود روش تحلیل اتوماتیک هماتولوژی در تشخیص آگلوتینین RBC بوده است. هدف دیگر، ایجاد یک روش جدید، برای کمک به ایده‌های جدید به منظور تحقیقات بالینی بود.

روش‌ها: یک سرم نوع یک انتخاب شده و به غلظت 1:2 ، 1:4 ، 1:8 ، 1:16 و 1:32 رقیق شد تا با سلول‌های نوع B واکنش بدهد و گروه نرمال سالین به عنوان گروه کنترل استفاده شد. پس از نگهداری در حمام آب گرم به مدت 30 دقیقه، شمارش RBC با استفاده از یک تحلیل گر اتوماتیک هماتولوژی انجام شد. درجه‌ی آگلوتینین بر لام شیشه‌ای هم اندازه‌گیری شد. یک سرم مثبت از نظر آنتی بادی ضد هسته ای (ANA) جمع آوری شد و آگلوتینین RBC بین سرم‌های RBC-O و مثبت از نظر ANA با استفاده از روش تحلیلی اتوماتیک هماتولوژی مشخض گردید.

یافته‌ها: ارتباط بین نتایج به دست آمده از تحلیل‌گر اتوماتیک هماتولوژی و قدرت آگلوتینین با استفاده از روش بررسی لام شیشه‌ای مشخض شد. تفاوت معناداری بین سرم بیماران با ANA مثبت و گروه کنترل طبیعی وجود داشت. (p<0.05)

نتیجه: یک روش جدید برای تشخیص آگلوتینین RBC با استفاده از یک تحلیل گر اتوماتیک هماتولوژی ثبت شده است و ابزاری قابل اعتماد برای تحقیقات بالینی است.

کلمات کلیدی:RBC، سرم، تجمع، حساسیت، تحلیل‌گر خودکار خون، بیماری خودایمنی

 

عنوان مقاله انگلیسی:

Quantitative determination of agglutination based on the automatic hematology analyzer and the clinical significance of the erythrocyte-specific antibody

چکیده مقاله انگلیسی:

Objective: The objective of this work was to explore the similarities and differences between the automatic hematology analyzer method and the traditional slide method in the detection of red blood cell (RBC) agglutination, and demonstrate that the automatic hematology analyzer is more intuitive and reliable for the detection of RBC agglutination. A further objective was to establish a new method to facilitate new ideas for clinical research.
Methods: Type A serum was selected and diluted 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, and 1:32, to react with the type B cells and the normal saline group was used as the control group. An RBC count was performed using an automatic hematology analyzer, after incubation in a warm bath for 30 min. The degree of agglutination on the glass slide was also recorded. A positive serum of antinuclear antibody (ANA) was collected and RBC agglutination between RBC-O and ANA positive serum was determined using the automatic hematology analyzer method.
Result: The relationship between the results from the automatic hematology analyzer and the agglutination strength using the glass slide method was determined. There was a significant difference between the serum of
ANA positive patients and the normal control group (P < 0.05).

Conclusion: A new method for detecting RBC agglutination using an automatic hematology analyzer has been established and is a valid tool for clinical research.

Keywords: RBC, Serum, Agglutination, Sensitivity, Automatic blood analyzer, Autoimmune disease

 

تعداد صفحات مقاله: 5

تاریخ انتشار مقاله: 2020

نشریه: الزویر Elsevier / ساینس دایرکت Science Direct

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 459KB

 

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

تعیین کمی آگلوتینین بر اساس تحلیل گر خودکار هماتولوژی و اهمیت بالینی آنتی بادی اختصاصی اریتروسیت ها

**ترجمه فارسی این مقاله پس از آماده‌سازی در دسترس قرار خواهد گرفت**

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.