ترجمه تخصصی ارزان مقاله ارزیابی دانش پزشک، درک و تمایل به پزشکی از راه دور در منطقه ریاض، عربستان سعودی (الزویر 2019)

ارسال توسط وب‌رویا در 2019, الزویر Elsevier, انفورماتیک پزشکی, پزشکی مجازی, پژوهشی, فناوری اطلاعات و کامپیوتر

ترجمه تخصصی ارزان مقاله ارزیابی دانش پزشک، درک و تمایل به پزشکی از راه دور در منطقه ریاض، عربستان سعودی (الزویر 2019)

ترجمه فارسی بخشی از چکیده مقاله:

معرفی: پزشکی از راه دور، استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی از راه دور برای ارائه خدمات بالینی از راه دور است. وزارت بهداشت در عربستان سعودی اخیراً استراتژی بهداشتی و درمانی را ایجاد کرده است که شامل استفاده از خدمات پزشکی از راه دور به منظور بهبود دسترسی و کیفیت مراقبت در بین بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانش و ادراک پزشکی از راه دور و استفاده از آن توسط پزشکان انجام شده است. همچنین، ارزیابی میزان تمایل آن‌ها به اتخاذ تمرین بالینی از طریق پزشکی از راه دور صورت گرفته است.

روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی است که در چهار بیمارستان انجام شده است. شهر پزشکی ملک عبدالعزیز، بیمارستان و مرکز تحقیقات تخصصی KingFaisal ، شهر پزشکی پادشاه سعود و شهر Medi-Cal دانشگاه سعود در ریاض، عربستان سعودی. پرسشنامه پیمایشی از نوع خود-مدیریت بوده که از مطالعات قبلی تصویب شد. پرسشنامه شامل دسترسی به رایانه و سواد رایانه‌ای، دانش، ادراک و تمایل به پزشکی از راه دور.

 

عنوان انگلیسی مقاله:

Assessment of physician’s knowledge, perception and willingness of telemedicine in Riyadh region, Saudi Arabia

چکیده مقاله انگلیسی:

Introduction: Telemedicine is the utilization of computer applications and telecommunication technolo-gies to deliver clinical services remotely. The Ministry of Health in Saudi Arabia, recently established ane-Health strategy that includes the use of telemedicine in order to improve the accessibility and qualityof care among patients and healthcare providers.

Objectives: The present study aimed to assess the knowledge and perception of telemedicine and itsapplications among physicians. Secondly, to evaluate their willingness towards adopting telemedicinein clinical practice.Methods: The study is a cross sectional conducted in four hospitals; King Abdulaziz Medical City, KingFaisal Specialist Hospital and Research Center, King Saud Medical City and King Saud University Medi-cal City in Riyadh, Saudi Arabia. The survey questionnaire was a self-administered, which was adoptedfrom previous studies. The questionnaire consists of; access to a computer and its literacy, knowledge,perceptions and willingness of telemedicine.

Results: A total of 391 physicians of which male (301; 77.0%) and female (90; 23.0%) completed thequestionnaire. Half of the participants never used personal computers or laptops at home. Interestingly,89.2% of them have two or more smart devices. Participants have average knowledge about telemedicinetechnology (46.1%). Nearly, 77% of the professionals believed that continuous training is necessary forthe use of telemedicine (P = 0.01). The highest level of perception was (90%) for telemedicine as a viableapproach for providing medical care services to patients. More than 90% of specialties professional agreedthat telemedicine can save time, money and further believed information and communication technol-ogy (ICT) has a potential role in healthcare. Overall, 70% of physicians reported a very low number ofconferences, speeches or meetings held regarding telemedicine technology in their working places. Mainissues reported in adopting telemedicine are patient privacy, the high cost of equipment, lack of suitabletraining, and lack of consultation between information technology expert and clinicians.

Conclusions: Despite the fact that the majority of professionals have two or more smart devices and arecommunicating with patients via email or social media. However, the majority of medical professionalsstill have low knowledge of telemedicine technology. In addition, most of the participants showed positiveperceptions of telemedicine and are willing to adopt it in clinical practice. The major reported barriers forthe adoption of telemedicine were privacy issues, lack of training, cost and issues related to informationand communication technology.

 

تعداد صفحات مقاله: 8

تاریخ انتشار مقاله: 2019

نشریه: الزویر Elsevier / ساینس دایرکت Science Direct

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 653KB

 

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

ارزیابی دانش پزشک، درک و تمایل به پزشکی از راه دور در منطقه ریاض، عربستان سعودی

** مبلغ ترجمه تخصصی ارزان این مقاله : 8000 تومان **

***به‌زودی ترجمه فارسی این مقاله آماده خواهد شد**

 

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.