اثر یک برنامه پزشکی تله مدیسین بر صرفه جویی در زمان و مخارج سفر(الزویر 2017)

ارسال توسط وب‌رویا در الزویر Elsevier, پزشکی مجازی, پژوهشی

اثر یک برنامه پزشکی تله مدیسین بر صرفه جویی در زمان و مخارج سفر(الزویر 2017)

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، برآورد پس انداز محیطی و پس اندازهای مربوط به سفر، ناشی از استفاده از تله مدیسین برای مشاوره تخصصی بیمار سرپایی با یک برنامه تله مدیسین دانشگاهی است.
روش ها: این مطالعه به منظور انالیز پیش آگهی پایگاه داده مشاوره تله مدیسین در سیستم بهداشتی دانشگاه کالیفرنیا دیویس ( UCDHS) از ماه جولای ۱۹۹۶ تا دسامبر ۲۰۱۳، انجام شد. فاصله سفر و زمان سفر بین خانه بیمار، کلینیک تله مدیسین و کلینیک شخصی UCDHS ارزیابی شد. محاسبه صرفه جویی در هزینه سفر و اثرات زیست محیطی با تعیین تفاوت های موجود در میزان بازپرداخت مسافت و انتشار گازها بین افرادی که ملاقات های تله مدیسین داشتند و افرادی که به محل اصلی فعالیت مرجعه کرده بودند، ضروری بود.
نتایج: برای در مجموع ۱۱،۲۸۱ بیمار، ۱۹،۲۴۶ مشاوره انجام شد. بازدیدهای انجام شده از طریق تله مدیسین باعث صرفه جویی در فاصله کل سفر به میزان ۵،۳۴۵،۶۰۲ مایل شد، صرفه جویی در زمان کل سفر به میزان ۴۷۰۸۸۹۱ دقیقه یا ۸،۹۶ سال و صرفه-جویی در هزینه کل سفر به میزان ۲،۸۸۲،۰۵۶ دلار بود. متوسط پس انداز فاصله سفر رفت و برگشت ۲۷۸ مایل، متوسط صرفه جویی در زمان سفر ۲۴۵ دقیقه، و صرفه جویی در هزینه به طور متوسط ۱۵۶ دلار بود. مشاوره تله مدیسین منجر به کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای به میزان ۱۹۶۹ تن CO2، ۵۰ تن CO، ۷/۳ تن NOx و ۵/۵ تن ترکیبات آلی فرار شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت یک برنامه تله مدیسین سرپایی نظام سلامت بر زمان سفر، هزینه سفر بیمار و آلاینده های محیط زیست می باشد.

لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:

اثر یک برنامه پزشکی تله مدیسین بر صرفه جویی در زمان و مخارج سفر