دانلود مقاله فارسی امکانسنجی برای استقرار پزشکی از راه دور: مطالعه مروری و ارائه پیشنهاد برای ایران (1397)

ارسال توسط وب‌رویا در انفورماتیک پزشکی, پزشکی مجازی, مروری

دانلود مقاله فارسی امکانسنجی برای استقرار پزشکی از راه دور: مطالعه مروری و ارائه پیشنهاد برای ایران (1397)

چکیده مقاله:

مقدمه: پزشکی از راه دور به عنوان جزء لاینفک مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی و مدیریت سیستم‌های اطلاعات بهداشتی و درمانی است؛ بنابراین این مطالعه با هدف مرور مطالعات در رابطه با اهداف و کاربردهای پزشکی از راه دور در کشورهای مختلف و ارائه پیشنهاد برای نظام سلامت ایران انجام شد.

روش : این مطالعه مروری نظام‌مند، با بهره‌گیری از کلیدواژه‌های فارسی «پزشکی از راه دور»، «سلامت الکترونیک»، «سلامت از راه دور»، «مراقبت سلامت»، «سیستم»، «تکنولوژی و برنامه» و کلید واژه‌های انگلیسی tele medicine”، electronic health، tele health، health care، system، technology، program، tele medical در پابگاه‌های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران در بازه زمانی سال 2000 تا 2017 انجام شد.
نتایج: پس از اعمال معیارهای ورود و ارزیابی کیفیت مطالعات، تعداد 70 مقاله انتخاب شد. مبهم بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، مشکل فرهنگ‌سازی و آموزش، تغییرات سریع مدیران، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات، نبودن ساز و کار مشخص برای تأمین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک و عدم تدوین استانداردهای فنی، به عنوان موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در کشور ایران شناخته شدند.
نتیجه‌گیری: پزشکی از راه دور در صورتی در کشور ایران از فاز پایلوت خارج و وارد جریان اصلی پایدار میگردد که مقرون به صرفه باشد. پیشنهاد می‌شود، توجه کافی توسط متولیان نسبت به مسائلی چون تخصیص دادن بودجه کافی، آشنا نمودن مسئولین با الزامات زیر ساختی و ایجاد انگیزش و حس همکاری با استفاده از جلسات توجیهی و آموزشی انجام گردد.

 

تعداد صفحات مقاله: 13

سال انتشار: 1397

نشریه: مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی/مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

امکانسنجی برای استقرار پزشکی از راه دور

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.