دانلود مقاله فارسی ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی عود بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیکترین همسایگی

ارسال توسط وب‌رویا در انفورماتیک پزشکی, پزشکی, پژوهشی, داده کاوی, داده کاوی در پزشکی, سرطان, فناوری اطلاعات و کامپیوتر

دانلود مقاله فارسی ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی عود بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیکترین همسایگی

مقدمه: بیماری سرطان پستان یکی از شایعترین انواع سرطان و شایعترین نوع بدخیمی در زنان است که در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است. در مبتلایان به این بیماری همواره احتمال عود مجدد وجود دارد. عوامل زیادی میزان این احتمال را کاهش یا افزایش میدهند. داده‌کاوی از روشهایی است که در تشخیص یا پیش‌بینی سرطانها به کار میرود و یکی از بیشترین کاربردهای آن، پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان است.
روش: در این مطالعه گذشته‌نگر از داده‌های 699 بیمار مبتلا به سرطان پستان با 14 ویژگی استفاده شد که از این تعداد 458 نفر (66 درصد) سرطان آنها عود نکرد و 241 نفر (34 درصد) سرطان آنها عود کرده است. این اطلاعات از سال 1391 تا 1394 از پرونده بیماران سرطان پستان جهاد دانشگاهی جمع‌آوری شد. در این پژوهش از ترکیب دو الگوریتم نزدیکترین همسایگی و الگوریتم ژنتیک برای پیش‌بینی عود بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده گردید. ابتدا الگوریتم نزدیکترین همسایگی برای پیش‌بینی عود سرطان پستان ارائه شد سپس به کمک الگوریتم ژنتیک متغیرهای وابسته کاهش یافت تا مدل صحت مناسبتری داشته باشد.
نتایج: تعداد متغیرهای وابسته 14 متغیر بود که به کمک الگوریتم ژنتیک به 6 متغیر کاهش پیدا نمود تا مدل پیش‌بینی کارایی بهتری داشته باشد. جهت ارزیابی مدل از پارامتر صحت استفاده شد که مقدار آن برای مدل پیشنهادی 77/14 درصد است که نسبت به روشهای دیگر خروجی مناسبتری دارد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه الگوریتم پیشنهادی با روشهای دیگر پیش‌بینی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید الگوریتم پیشنهادی دارای صحت بهتر است.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

ارائه یک الگوریتم برای پیشبینی عود بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.